Eixir del mur, de la zona de confort i crear un missatge a través de l’estil. Codics no tancats, colors, formes i altres moviments personals.
Amb aquesta introducció queda patent la intenció de l’artista de crear vincles entre diferents suports, tècniques i un sempre predominant “fet a mà”.
La importància del simple, en aquest cas patent en la manera de treballar la fusta ens apropa al moviment ràpid que, tant ens ha portat a fluir en les lletres pintades des dels nostres inicis com a escriptors.
Un sense fi de formes, aparentment sense sentit, tendències “vuitanteres” i colors dignes del nostre proper mediterrani ens apropen a un món escultòric ple de matisos urbans.